zaterdag 21 januari 2017

Wat economische data over Colombia


Macro-economisch doet Colombia het niet zo slecht vergeleken met omliggende landen.
Natuurlijk is Venezuela daarbij als omliggend land een ramp voor zichzelf , maar ook voor de buren, zoals Colombia. Want de handel met Venezuela is drastisch gekrompen.

Had de uitvoer door Colombia van industriële producten naar Venezuela in 2015 nog een waarde van 822 miljoen dollar, in 2016 was dat gedaald naar 549 miljoen dollar. Een daling van 33% van de export naar één van de belangrijkste handelspartners in Zuid-Amerika.
Logisch: de Chavistische Bolivar daalt in waarde vrijwel iedere dag . Het minimumloon van een Venezolaan bedraagt nu, omgerekend in Amerikaanse dollar ca 12 dollar per maand. Tja daar kan je ook in Colombia weinig voor kopen.

Andere cijfers over Colombia zijn minder slecht. Als je kijkt naar geheel Latijns Amerika  , dan was de groei in 2016 voor alle landen bij elkaar negatief: ca 0.6% negatief.
Belangrijke impact had de ontwikkeling van (alweer) Venezuela,  met een negatieve groei van ca 14.6 % . (in 2015 was dat al 10% krimp)
Maar ook Brazilië deed het ook ronduit slecht: een krimp in 2016 van 3.4% , en in 2015 was dat 3.8% krimp.
Argentinië , ook een economisch zwaargewicht had in 2015 nog een groei van 2.4 % volgens de Wereldbank. Maar Moody´s gaf voor 2016 een krimp van 1.6% . Met een inflatie van 30% .
Een dergelijke inflatie is echter een heel slechte basis voor 2017, alhoewel men verwacht dat 2017 beter zal worden voor de Argentijnen.

Colombia heeft een midden-positie met de macro-cijfers. De economische groei is  behoorlijk stabiel gebleven ondanks de veel lagere grondstoffenprijzen. Dis is vooral dankzij een stevige groei van de binnenlandse consumptie en de positieve ontwikkeling in de bouwsector.
Voor 2015 was er een economische groet  van 3.1%. Na Perú scoorde Colombia in 2015 het hoogst. In 2016 was er ondanks de verdere daling van de olieprijs nog steeds een groei van 1.8%. Mexico en Perú deden het beter , maar andere landen niet.
Voor 2017 verwacht men een groei in Colombia tussen de 2.5% en 3%.
Problematisch is wel de te hoge inflatie. In juli was de inflatie op jaarbasis nog 9%. Vooral het gevolg van de effecten van El Niño op de voedselprijzen. Maar ook een gevolg van de langdurige stakingen in het vrachtvervoer.
Vooral de stijging van de voedselprijzen was enorm. In 2016 was de inflatie van de voedselprijzen 7.2% . Voor de laagste inkomens een drama , want juist zij besteden een groot deel van hun inkomen aan voedsel.
Per december 2016 was de jaarlijkse inflatie gedaald naar 5.75 %. Dat is nog steeds ver boven het door de Centrale Bank gestelde doel van de inflatie die tussen de 3% en 4% moet liggen.
Begin 2016 werd er nog van uitgegaan dat de inflatie aan het eind van het jaar zou gaan dalen naar 4.5 %. Dat is echter niet gelukt. Tot december verwachtte de Centrale Bank van Colombia  dat aan het eind van 2017 de inflatie gedaald zou zijn naar een niveau van ca 4.1% . Doch dat werd in december aangepast naar 4.4% . En nu al rekent men in 2017 met een inflatie aan het eind van het jaar van 4.5% .
Dat is geen goede ontwikkeling. Dat zet nu ook vraagtekens bij het rentebeleid. De bedoeling was de rente (nu op 7.5%) geleidelijk af te bouwen . Een hoge rente is een rem voor investeringen (en consumptie). Maar 4.5 % inflatie is nog steeds ver boven het doel van de Centrale Bank (in de range van 3 a 4%)-

Het is lastig prognoses te maken over de ontwikkelingen in Colombia.  Verwacht wordt dat de olieprijs eind dit jaar gaat uitkomen tussen de 55 en 60 dollar. Goed voor een verdere revaluatie van de peso.Doch andere zaken spelen ook een rol. Bijvoorbeeld : wat gaat de belangrijkste handelspartner van Colombia doen. De Verenigde Staten. Niet alleen economisch, maar ook politiek.
En hetzelfde geldt niet in mindere mate voor Venezuela. Een land met zoveel politieke instabiliteit als buurman is niet bevorderlijk voor het investeringsklimaat in Colombia. Te meer daar er geen goede afloop verzekerd is in dat land. Ik zou zeggen: integendeel.


donderdag 19 januari 2017

De humor van Nicolas Maduro

De president van Venezuela , Nicolas Maduro, is niet alleen een geweldig president en een volleerd buschauffeur. Hij zit ook vol humor. Zo blijkt.

Een tijdje geleden werd er gesproken over vrijlating van Leopoldo Lopez, inmiddels de bekendste politieke gevangene van het regime in Venezuela.
Maduro heeft toen gezegd , dat als ze in de Verenigde Staten  dhr Oscar Lopez Rivera uit Puerto Rico zouden vrijlaten , dan zou hij Leopoldo Lopez vrij laten.
Lopez Rivera (nu 74 jaar)  was verantwoordelijk voor diverse bomaanslagen , namens een obscure terroristische organisatie. En zat daarvoor een lange gevangenisstraf uit in de VS. Hij zit al 34 jaar in de gevangenis en moet nog wat decennia zitten. 
Obama heeft de afgelopen dagen aan veel mensen gratie verleend. Of strafvermindering zoals bij Chelsea Manning.
En zo kreeg Rivera ook gratie van Obama.
Dus wordt Leopoldo Lopez nu vrijgelaten?
Mensen die het regime van Maduro kennen weten het antwoord al.
Nee dus.
Maduro erover:  toen ik het had over vrijlating van Leopoldo Lopez maakte ik alleen maar een grapje.

Wat een geweldige humor heeft die buschauffeur toch.

maandag 16 januari 2017

Wat betekent Trump voor Colombia .


Wat doet Trump voor Colombia?
Wel we weten niet hoe lang Trump op die post blijft zitten vanaf zijn inauguratie. En ik denk dat veel republikeinen dat ook nog niet weten. Het woord impeachment zou zo maar actueel kunnen worden.
Maar laten we er van uit gaan dat Trump president wordt en blijft van de VS, misschien wel voor de komende 12 jaar .  Waarom zou hij de Grondwet niet aanpassen? In Zuid-Amerika is de Grondwet een stukje papier, waar je niet moeilijk over moet doen.
Make Trump great ? Yes he can !  Wie zal het zeggen?

In algemene zin zijn de gevolgen van wat Trump beoogt economisch ongunstig voor de Colombianen.  Mexico heeft nu al last van  de tweets van Trump.  Met iedere tweet van Trump over Mexico daalt  de Mexicaanse peso in waarde.
.
Voor Colombia heeft de verkiezing van Trump geen invloed op de waarde van de peso gehad. De olieprijs is wat gestegen , hoewel niet zo spectaculair en de dollar is al een tijdje stabiel tussen de 2900 en 3000 pesos. De economische relaties tussen Mexico en de VS zijn ook heel wat belangrijker dan die tussen Colombia en de VS.

De impact van Trump gaat vooral spelen zodra hij de binnenlandse werkgelegenheid op zijn Keynesiaans gaat stimuleren door grootschalig te investeren in de infrastructuur. Dat is hij van plan. Aangezien de VS momenteel nagenoeg volledige werkgelegenheid heeft zal dat een impuls geven aan de inflatie. De FED zal vervolgens (versneld) de rente gaan verhogen en dat laatste brengt Colombia in de (financiële) problemen. De Colombiaanse overheidsuitgaven bestaan namelijk voor ruim een kwart aan rentebetalingen op schulden. Meer dan 50 biljoen pesos per jaar. Schulden die luiden in Amerikaanse dollars. Stijgt de Amerikaanse rente dan stijgen de  rentelasten van Colombia. Overigens wordt al verwacht dat de rente in de VS gaat stijgen, ook zonder Trump , alleen met Trump zal dat veel meer zijn en veel sneller. Verondersteld dat Trump zijn beloftes waar wil gaan maken.

Bovendien wordt verwacht dat (net als destijds met Reagan) de waarde van de Amerikaanse dollar gaat stijgen.  Alleen de FED zal dat zoveel mogelijk proberen in te dammen, want voor de buitenlandse handel is dat een slechte zaak voor de Amerikanen. Hun export wordt duurder en sommige bedrijven prijzen zichzelf dan uit de markt.  Kunnen bedrijven dan niet naar het buitenland kunnen uitwijken, omdat Trump dat tegenhoudt,  dan zullen buitenlandse bedrijven het gat in hun exportmarkten gaan opvullen.
Gevolg van de stijging van de dollar is dat aan de andere zijde de waarde van de peso omlaag gaat. Naast de rentestijging is ook de waardedaling van de peso een probleem voor de Colombianen.Met de waardedaling zal alle import nog duurder worden. En zelf dingen maken is hier een probleem. Know-how ontbreekt vaak, slechte infrastructuur, logistiek,  patenten, gekwalificeerde arbeiders.

De gevolgen van de devaluatie van de peso zijn soms zichtbaar in de supermarkten: er zijn minder importproducten. De JIF-pindakaas is nu helemaal uit de schappen verdwenen. En ook het andere goede merk, Peter Pan is met een paar potjes nog te koop. Het wordt te duur om te verkopen. En je ziet het ook aan de prijzen van bv de nieuwbouw woningen. Die zijn in een jaar tijd hier met 25% in prijs gestegen. Ook in nieuwe appartementen zijn een hoop zaken die geïmporteerd moeten worden.
Waardedaling van de peso betekent verarming in de winkels. De Engelsen weten er nu, sinds hun geweldige Brexit,  alles van; de bekende Toblerone chocolade was opeens een hap uit de driehoek om ze toch nog voor dezelfde prijs te verkopen, maar dan met een lager gewicht.
 De Venezolanen genieten iedere dag van de spectaculaire waardedaling van hun socialistische Bolivar. Omgerekend in dollars verdient een Venezolaan met een minimumloon momenteel rond de 12 dollar per maand. Natuurlijk zijn er ook daar wat inkomensverschillen , dus maakt U zich niet al te veel zorgen over het welzijn van onze bekwame buschauffeur. Hoe zou het toch zijn met Marjon van Rooijen? Die was zo vol van vertrouwen in de Venezolaanse Lente met Maduro. Nooit meer wat van gehoord.

Andere zaak is nog de toegang van Colombianen tot Amerika. Visum-vrij reizen zal tot het Rijk der grote illusies gaan behoren. Maar bovendien moeten we bezien hoe de Amerikaanse regering omgaat met illegale buitenlanders in de VS. Er zijn schattingen dat er ca 2 a 2.5 miljoen illegale Colombianen zich in de VS bevinden.  Vaak tijdelijk dan komen ze op een toeristenvisum binnen en tijdens hun verblijf gaan ze werken om de vliegreis te bekostigen . Heel normaal. Maar als ze daar achteraan gaan in de VS , dan worden dat soort reisjes minder. Veel minder.
Komt er een heksenjacht? Worden ze massaal uitgezet?
In ieder geval zal ook dit een negatief effect hebben op de Colombiaanse economie , en vooral op de economie van de huishoudens die een dochter of zoon of moeder in de VS hebben zitten en hen geregeld geld stuurt. . Er werd zelfs het idee geopperd door Trumpianen om het overmaken van geld vanuit Amerika naar Latijns-Amerikaanse landen aan banden te gaan leggen. Ik denk dat dat de Amerikanen met die maatregel ook in eigen vlees zullen snijden.  Sommige gedachten bij sommige mensen zijn niet op rede doch  op haat gebaseerd. En dan kan alles gebeuren.

Kortom gevolgen voor Colombia zijn: hogere inflatie, lagere groei, hogere rente en grotere problemen om het financieringstekort van de overheid aan te pakken.  Dus hogere belastingen in de naaste toekomst. Ook in Colombia zal de Centrale Bank de rente laten stijgen om de waarde van de peso enigszins te beschermen. Dat heeft echter ook weer een dempende werking om de economische groei: investeren wordt duurder en ook de woningmarkt zal minder worden.

Er mag van uit gegaan worden dat de belastinghervorming van Santos met ingang van 2017 onvoldoende is. Al vóórdat bekend werd dat Trump het roer van Obama zou overnemen werd door financieel analisten voorspeld, dat in 2018 opnieuw de belastingen in Colombia moeten worden aangepast. En dat wordt met Trump nog meer waarschijnlijk.

Politiek zal Trump ook uit een ander vaatje gaan tappen dan Obama.  Obama was trots op de rol van hem bij de vredesonderhandelingen met de FARC. Trump is daarbij een goede vertegenwoordiger van de Republikeinen die het helemaal niks vinden dat terroristen in het Congres zitten.
De goede relatie van de VS met Colombia zal daarbij onder druk komen te staan. In ieder geval zal het voor de VS geen reden zijn om nauwere banden met Colombia te hebben.

Ik heb bij deze verwachtingen wel aangenomen dat er geen procedure van impeachment zal worden begonnen tegen Trump.  Een gedurfde veronderstelling. Ook kan een scherpe verhoging van de olieprijs nog wat tijdelijke hulp kunnen bieden, maar dat is wishful thinking vrees ik.
Ook hoor je nu bij reacties van sommige politici dat Trump straks wel  mee zal vallen als hij leert dat de werkelijkheid wat complexer is dan dat deze in 140 lettertekens is te vangen.  Wel tot op heden heb ik niet het idee dat Trump daar van overtuigd is.

Colombia zou het toch voor haar toekomst moeten hebben van eigen kracht.  Leunen op Amerika kunnen ze vergeten. Ook het hulpprogramma dat Obama ter beschikking heeft gesteld voor de Vrede van SantosFARC gaat zo de prullenbak in . Ga daar maar van uit. 

Wil Colombia in de toekomst weerbaarder zijn economisch en politiek dan moeten ze hier hard aan het werk met  de opbouw van sterkere instituties (Justitie m.n.) , bestrijding van corruptie op grote schaal (en dus niet alleen bij politieke tegenstanders) , verbetering infrastructuur en bovenal beter onderwijs.
Helaas zijn goede politieke bestuurders hier moeilijk te vinden. Santos is een voorbeeld van hoe het niet moet.  Geen charisma, geen gedurfde beslissingen , geen essentiële hervormingen (onderwijs, gezindheidszorg, pensioenen) en verwaarlozing van economische politiek en  ook de buitenlandse politiek wierp rotte vruchten af (Maduro, Nicaragua). Maar zie ook de opeenvolgende burgemeesters van Bogotá. Corrupt (Moreno), halve guerrilleros  die de helft van hun werktijd op het balkon staan (Petro), met zichzelf bezig zijn (Clara Lopez), en dan Peñalosa met zijn metroplus, die de burgers nu ook graag kwijt willen.
Maar goed: de wereld heeft nu een Trump in haar midden. En dan is het geval Peñalosa klein bier. zaterdag 14 januari 2017

Ook Colombia neemt meer veiligheidsmaatregelen tegen terroristen uit verschillende hoeken van de wereld


Om President Santos te beschermen tegen aanslagen op zijn leven draagt hij bij openbare optredens altijd een kogelwerend vest.

Gezien de toenemende dreiging tegen allerlei wereldleiders (waartoe Santos zichzelf ook graag rekent) zijn nu extra beveiligingsmaatregelen genomen .

Zo wordt Santos nu ook beschermd tegen aanslagen gericht op zijn hersens. Hij draagt daarom tegenwoordig ook een kogelwerende onderbroek.


maandag 9 januari 2017

11 doden bij het begeven van een brug

Driekoningen,  een vrije dag voor de meeste Colombianen. En dus trekken de mensen erop uit. Zo ook een groep van Colombianen die de natuur wilden bewonderen in Los LLanos , bij Villavicencio.
Daar hadden ze een klein huisje om te overnachten en op het terrein konden ze mooie wandelingen maken. Vanaf een (hang) brug hadden ze een fantastisch uitzicht op het omliggende landschap.

Maar het uitzicht was zo mooi dat er ca 30 mensen op dat bruggetje stonden. Gevolg: de hangbrug ging zwiepen en de mensen vielen eraf. Resultaat: 11 doden en 13 gewonden.
Een drama.

De brug was niet geschikt om zoveel mensen te dragen. Toezicht ontbreekt. Controle door de overheid ontbreekt. Het was eigen terrein, dus de overheid had er ook geen zeggenschap.

"Simon Trinidad komt niet vrij"


Volgens een journalist van El Tiempo krijgt Simon Trinidad geen gratie van Obama.  Deze meneer van de FARC dient een gevangenisstraf van 60 jaar in een Amerikaanse gevangenis vanwege zijn directe betrokkenheid van het in gijzeling nemen  van 3 Amerikanen en de marteling van deze ontvoerde mensen.
Vrijlating van Simon Trinidad was één van de "eisen" van de FARC vanaf het begin van de onderhandelingen. Dat zij zelf niet in de gevangenis zouden komen daar hoefden ze met Santos niet over te onderhandelen: Santos had hen al vanaf het begin beloofd dat ze nooit in de gevangenis zouden komen, via de Marco para la Paz.
Maar de vrijlating van deze crimineel in de Verenigde Staten was buiten controle van Santos. Obama was natuurlijk erg trots op die vrede van Santos in Colombia . Ook een beetje "zijn" vrede. Hij had er zijn zegen aan gegeven.
Maar mogelijke vrijlating van Simon Trinidad, die Amerikanen had ontvoerd en gemarteld,   zorgde voor scherpe reacties van de Republikeinen, Met name van Marco Rubio.   Er zou wellicht , zodra Obama het Witte Huis verlaat, gestopt worden  met het omvangrijke hulpprogramma aan Colombia.
Bij de Republikeinen heerst grote weerzin tegen het akkoord met de FARC in Colombia. Het wordt gezien als symbool voor het zwakke anti-terrorisme beleid van Obama.
Er kan op gerekend worden dat mensen van de FARC niet welkom zullen zijn in de VS de komende jaren. En wellicht zal men proberen de mensen die direct betrokken waren bij misdaden tegen Amerikaanse staatsburgers uitgeleverd te krijgen.

Wat dat aangaat was Santos en zijn vriendjes kortzichtig door alsmaar te leunen op de steun van de Democratische Partij. Colombia zal het voorlopig met Trump en de Republikeinen moeten doen. En die staan niet in het rijtje van de grote vrienden van de FARC. En dat is niet het enige probleem met Trump voor Colombia. Denk aan het vrijhandelsakkoord en ook aan die muur.


vrijdag 6 januari 2017

Erica op Reis in Colombia , Colombia voor de mensen van MAX?


Vrijdag 6 januari reisde Erica Terpstra naar Colombia.  Bij Erica op reis. 
Natuurlijk veel bijzondere dingen eten en drinken. Dat kan je wel aan haar overlaten. 

Ze was o.a. in Zipaquirá , waar de catedral de sal is.  Nemocon vond ik zelf mooier , met het museum van zout,  maar dat is iets minder bekend. 
En daarnaast was Erica in Bogotá en bij een ritueel van Indianen. Geen vermoeiende trip dus. Logisch. Leuke vrouw toch die zo nog eens reclame maakt voor dit mooie land. Het probleem is denk ik, als je bv vergelijkt met andere landen in Europa , dat veel bijzondere plekken , zoals bv Las Lajas of La Macarena met de bijzondere Caño Cristales of de kust van Chocó of San Agustin met de oude beelden van de Indianen zo lastig te bereiken zijn. Zeker voor mensen van MAX , zoals Erica. 
Vandaar kennelijk de keuze van Erica om in de buurt van Bogotá te blijven. 
Overigens zijn er zat plekken die wel goed te bereiken zijn zoals.Cartagena  bv. Zeker aan te bevelen. 

De verbindingen  over land zijn regelmatig in slechte staat (gevaarlijke wegen met diepe kuilen ) en de afstanden zijn groot. Colombia is zo groot als Frankrijk en Spanje bij elkaar. Afstanden van 500 km zijn normaal. Je bent dan toch aangewezen op het vliegtuig om de grote afstanden te overbruggen. 
Blijft natuurlijk dat een hoop toeristische trekpleisters niet vlakbij een vliegveld liggen. In dat geval biedt een taxi een uitkomst. Die zijn redelijk goedkoop en de chauffeurs zijn vrijwel altijd erg aardig, ik heb er nimmer slechte ervaringen mee gehad: hier vinden ze het altijd leuk om een Nederlander in de taxi te hebben is mijn ervaring. Johan Cruijff, van Basten en Kuit.zijn dan snel zo wat onderwerpen om ongetwijfeld nog een lange rit. Let wel op: sommige zaken zijn voor de "Tercer Edad" misschien wat minder geschikt , vanwege de lange wandeltocht die er aan vast zit. Of bv de niet zo ongevaarlijke bootreisjes .  

Maar dat je als 65+ er nog rustig naar Colombia kunt gaan dat heeft Erica maar mooi bewezen.