zaterdag 27 augustus 2016

Deelname aan politiek door de FARC

Een deel van het akkoord gaat over de politieke deelname van de FARC. De op te richten politieke partij krijgt 2.4 miljoen dollar subsidie van de Staat. De FARC krijgt gegarandeerd minimaal 5 zetels in de Camara de representantes en 5 zetels in de Senaat. Deze zetels zijn gegarandeerd voor na de verkiezingen in 2018 en voor die in 2022. Ze mogen dus 8 jaar gratis voor niets hun belangwekkende zegje doen. Ofwel Ivan Marquez zal gegarandeerd tot zijn 76e levensjaar in de Senaat zitten.

vrijdag 26 augustus 2016

Hoe de propaganda van Santos werkt op de sociale mediaHet is niet de eerste keer dat het gebeurt: een facebook-groep die mensen trekt vanwege het onderwerp en dan plots verandert in een lokkertje voor het een of andere politieke doel.

Ik kwam een paar dagen geleden  een facebook-groep tegen die pas een paar weken  in  de lucht is en gaat over Medellin . Ik dacht dat het wel  leuk is om foto´s van bijzondere plekken in de stad te zien , want die zijn er zat. En die foto´s kwamen ook. zij het in zeer bescheiden mate. Vooral graffiti.  Geen grote club met 11 leden. Maar goed je moet ergens beginnen.
En gisteren stond er opeens een uitnodiging voor een feestje van Santos in de stad voor zijn vrede. Had dus niks met Medellin te maken , en alles met Santos en zijn FARC.
Gelijk gereageerd dat ik niet van feestjes hou en zeker niet als het feestjes van Santos zijn. Dansen kan ik ook niet en het zien van het dansen met moordenaars trekt me nog minder dan feesten met Santos.  Die opmerking werd me niet in dank afgenomen.
Ook al vind ik Medellin een interessante stad , ik werd dezelfde dag nog uit de groep gegooid.  Het akkoord roept vragen op


Het akkoord roept allerlei vragen op en bevredigende antwoorden zijn er niet.
  • de kinderen die door de FARC als zgn strijders worden vastgehouden komen niet vrij bij de vrede. ze komen pas vrij men als de wapens worden ingeleverd, dus dat zal dan binnen 180 dagen zijn. Maar het kan natuurlijk ook gebeuren dat die kinderen naar de ELN overstappen of al overgestapt zijn. 
  • de FARC krijgt 10 zetels in het Congres. 5 zetels in de kamer en 5 in de senaat. De Indianen en de Afro-Colombianen zijn ontevreden: zij hadden veel te lijden van de oorlog en zij voelen zich zwaar onderbedeeld. Overigens vertelde Roy Barreras een verhaal dat ze echt geen zetels cadeau krijgen van Santos . Dat was wel leuk , want hij vertelde dat verhaal terwijl op een ander deel van het scherm El Tiempo citeerde uit de overeenkomst: de FARC krijgen  10 zetels in het Congres. 
  •  waar is al het geld van de FARC en wat gaat de regering daaraan doen? De zaak wordt onderzocht. Zeggen ze. 

De tekst van het verdrag is nu verspreid in het Congres en staat ook op internet . Ik verwacht nog wel meer kritische kanttekeningen over dit verdrag. 
Een senaatslid van POLO (de zoon van Rodrigo Lara) werd gevraagd hoe het mogelijk was dat Santos het wel was gelukt om een verdrag te sluiten. Hij zei dat Santos zo ontzettend veel concessies aan de FARC had gedaan , die alle voorgaande presidenten nimmer bereid waren te geven. 


donderdag 25 augustus 2016

Over het plebisciet

1. De oppositie heeft verzocht bij het referendum niet de vraag te stellen of men voor of tegen de vrede is.
Zuluaga , leider van de oppositie, heeft voorgesteld aan de bevolking de volgende vraag voor te leggen:
Bent u voor of tegen het voorgestelde akkoord van Havana.
De oppositie is niet tegen vrede, maar is tegen de straffeloosheid.

2. Een nieuwe enquete van W Radio wijst uit dat een meerderheid van de bevolking tegen het akkoord gaat stemmen. 3.1 miljoen stemmen zijn voor het akkoord, doch 3.9 miljoen mensen zijn tegen. In dit geval is het plebisciet ongeldig, omdat het minimum aantal stemmen voor of tegen minimaal 4.4 miljoen moet zijn.

3. Het plebisciet gaat 350 miljard pesos kosten, ca 100 miljoen euro.

woensdag 24 augustus 2016

Vredesakkoord met de FARC is erVandaag om 18.00 uur (01.00 uur in Nederland) wordt het vredesakkoord met de FARC officieel bekend gemaakt door Santos.

Het referendum is in oktober . Dat zal zijn 2 , 9 of 16 oktober. In ieder geval op een zondag , zoals gebruikelijk.

Een complicatie hierbij is dat ook de hervorming van de inkomstenbelasting gaat spelen. Want dit akkoord gaat erg veel geld kosten voor de Colombianen. En natuurlijk staan de overheidsfinanciën er erg slecht voor vanwege de daling van de belastingbijdragen van de bedrijven ,, met name door de daling van olieprijs.

Het kan zijn dat in de tijd van het referendum de mensen al witheet zijn geworden over de plannen van deze regering om de belastingen te hervormen.  En dat kan een weerslag hebben op het referendum.

Overigens verwacht ik niet dat het probleem van het opkomstpercentage een rol zal spelen. Een opkomst van ca 8 miljoen mensen is voldoende om het referendum geldig te verklaren.

Bij de verkiezingen in 2014 voor het Congres waren er een kleine 33 miljoen ingeschreven stemgerechtigden.   Colombianen hebben nl pas stemrecht als ze ook ingeschreven staan.
Opkomst was 43%, ofwel 14.3 miljoen mensen gingen stemmen.
Voor een officieel referendum moet er een opkomst zijn van ca 16.9 miljoen mensen (meer dan 50%) .
Maar via een truc (ze noemen het nu een plebisciet) is het referendum geldig als er meer dan dan 4.4 miljoen Colombianen voor het akkoord zijn  Met andere woorden voor de geldigheid van het plebisciet zijn er 12 miljoen stemmen minder nodig , tenminste als iedereen voor is. Maar men kan natuurlijk tegen het akkoord stemmen. Dat mag.

Voor Santos en de FARC is het een goede zaak dat het akkoord er nu is. Ze hebben nu een maand de tijd om het referendum voor te bereiden en de mensen het akkoord voor te leggen. Daar is nog een grote inhaalslag te maken, want de informatie over de onderhandelingen was nihil. Wat gebeurt er met de gegijzelde kinderen ? Wanneer komen ze vrij? Waar moeten al die duizenden misdadigers heen die in een soort van gevangenis terechtkomen. Wanneer worden de wapens ingeleverd? Etc etc.

De tijd die erover gedaan is ( bijna 4 jaar) is normaal. In Guatemala hebben ze er meer dan 10 jaar over gedaan.

Wat gebeurt er als er in meerderheid tegen het akkoord gestemd wordt? Santos werd dit ook gevraagd bij de BBC tijdens het programma Hardtalk. Hij wist het niet. Hij had tijdens het gesprek op de vraag van de journalist (treedt U dan af?) eerst bevestigd dat hij zou aftreden, maar later in een persbericht werd dat veranderd. Maar hij was tijdens dat gesprek overvallen door die brutale vraag van de journalist. In Colombia stellen ze dat soort vragen niet.  Interviews op TV zijn hier van het niveau van de jaren 50 . Vóór de tijd van Max de Bok dus. Dat programma Hardtalk was trouwens alweer een tijdje geleden toen alle peilingen grote overwinningen voor een JA voor de vrede zouden laten zien.  Maar ja dat was met de Brexit ook. Het kan verkeren.

Hier in Colombia had Santos het altijd makkelijk . Hij kon zijn gang gaan en de gekste uitspraken doen zonder dat er tegenspraak werd gegeven.
Hij heeft zoiets als een zeer gewelddadige stadsguerrilla voorspeld als de mensen zo stom waren als ze tegen gingen stemmen. Die uitspraak heeft hem geen goed gedaan. Hij zou toch eens met Cameron moeten praten over diens ervaringen met een referendum .

Voorlopig denk ik wel dat de meerderheid van de Colombianen voor het akkoord zal stemmen. De peilingen zijn verschillend , hoewel er de laatste tijd peilingen verschijnen waarbij een meerderheid tegen het akkoord is , IPSOS o.a , niet de minste . Maar het is een gok.  De uitkomst hangt af van een heleboel factoren. Wie gaat er stemmen ? Hoe is de totale opkomst. En hoe is de stemming bij de Colombianen? Gaan de jongeren ook stemmen, of zitten ze ook die dag alleen maar op facebook om te praten over de FARC? Is de regering van Santos weer in de lift met haar populariteit , bv stijgt de olieprijs weer zodat het land lagere prijzen in de winkels ziet? Kan allemaal gevolgen hebben.

Santos had beter gewoon dat akkoord moeten tekenen en er verder geen woorden of referenda aan vuil moeten maken. Kost allemaal tijd en geld , dingen die in Colombia schaars zijn. Hij is de baas , gekozen door een meerderheid van de Colombianen (met of zonder corruptie en fraude) en de baas beslist .

dinsdag 23 augustus 2016

NIeuwe guerrillabeweging is geborenIn Bogota hebben zich vandaag (dinsdag) 3 explosies voorgedaan en heeft zich een nieuwe guerrillabeweging aangekondigd; de MRP , de "Movimiento Revolucionario del Pueblo" .
"Vredesakkoord morgen getekend"

Volgens Leon Valencia, directeur van de stichting Paz y Reconciliacion, wordt het vredesakkoord morgen  woensdag  24 augustus, getekend.
Er zijn een paar punten waar ze nog overeenstemming moeten bereiken. Dat gaat over de bestraffing voor de misdaden van de FARC, deelname aan politiek , de gratieverlening en het inleveren van de wapens. 
De onderhandelingsdelegatie van de regering heeft hierbij rekening te houden met het Internationaal Strafhof. Immers er zijn oorlogsmisdaden gepleegd . Door allerlei partijen trouwens. Gelijke bestraffing speelt daarbij ook een rol, want de oorlog is natuurlijk nog lang niet voorbij. Zie bv de ELN.   De FARC hebben van meet af aan laten weten niet de gevangenis in te gaan. Ze zullen echter volgens de Internationale wetten wel gestraft moeten worden voor de oorlogsmisdaden. Doen ze dat niet dan dreigt in de toekomst  het Internationaal Strafhof in stelling te worden gebracht.  Dat is trouwens ook een essentieel verschil met bv de IRA in Noord-Ierland, waar Santos en de zijnen altijd mee aankomen ter vergelijking. .Vraag is of Santos ook deze internationale wetgeving naast zich neerlegt. Dat heeft hij , voorlopig, ook gedaan (de facto) ten aanzien van de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof over het grensconflict met Nicaragua over de wateren rond  San Andres.

Door sommigen wordt gesuggereerd dat de FARC de wapens al voor het referendum inlevert. Dat zou naar de bevolking van Colombia een positief signaal zijn dat de strijd echt over is. Behalve dan voor dat deel van de FARC die andere gedachten daarover heeft.

Dat het akkoord er morgen is, past ook in het plan om het referendum over de akkoord op 9 oktober te houden. Willen ze die datum van 9 oktober aanhouden zal in ieder geval deze maand het akkoord nog bereikt moeten worden. Verder uitstel van dat referendum zal de uitslag niet positief beinvloeden.