donderdag 30 oktober 2014

De mentaliteit van Justitie in Colombia


Incidenten met de politie zijn er te over. Met name met de verkeerspolitie. Vast patroon: als je de zoon bent van één of andere omhoog gevallen maffiafiguur die een positie bij de overheid heeft, dan heb je een grote bek tegen de politie. En hoe hoger je zit in de overheid, hoe groter je bek is. De bovenbazen zelf worden natuurlijk helemaal niet aangehouden. Tenzij ze uiteindelijk zoveel moorden hebben gepleegd dat het niet meer ontkend kan worden, zoals bij Kiko Gomez. Maar dat heeft ook anderhalf jaar geduurd voordat de politie hem op kon pakken. En zelfs toen had hij een garde om zich heen als gouverneur , die hem fysiek beschermde tegen de politie. Ter herinnering : Kiko Gomez is een goeie vriend van Mike Eman van Aruba. Ja het is een kleine wereld.


Nu is er weer een schandaal, rond de zoon van de President van het Hooggerechtshof


Dit is Colombia ten voeten uit. Helaas. Hoe moet dit land ooit vrede krijgen vraag ik me af, als je het gedrag vertoont als President van het Hooggerechtshof.
Zijn zoon ,Luis Gabriel Miranda, zat een seksueel spelletje te doen in een auto op de openbare weg. En daarvoor werd hij opgepakt. Maar toen ging hij gelijk een grote bek opzetten. Het ergste is dat hij door zijn vader , de President van de Hoge Raad dus, gelijk wordt verdedigd dat ie niks gedaan heeft. Zo´n reactie verwacht je wel van de familie Flodder, maar niet van een rechter. Die zou behoren te weten dat het recht zijn loop moet hebben, ook voor de zoons van omhooggevallen boeven.
< En bovendien dit. Wat doet de zoon van een president van de Hoge Raad in een auto die niet van hem is. In een auto die hij ook niet van zijn vader is, maar van de Staat Colombia. Het is een dienstvoertuig. Met andere woorden: hij heeft die wagen voor zijn eigen seksuele genoegens gestolen.
Zo gaat dat dus bij Justitie bij sommige rechters. Dat is dus de mentaliteit van mensen die over het lot van anderen moeten oordelen. Bv over het al of niet vrijspreken van lieden van de FARC. Of over de afluisterpraktijken van de Hacker.
http://www.eltiempo.com/bogota/escandalo-de-hijo-del-presidente-de-la-corte-suprema-de-justicia/14759056

FARC: de vrede is niet om de hoekDe FARC heeft vandaag verklaard dat de vrede niet om de hoek is. Iets wat veel andere analisten en ervaren politici zoals Alvaro Leyva ook zeggen. Zeer tot ongenoegen van Santos natuurlijk. Hoewel ik me wel eens afvraag of hij zijn eigen leugens wel kan onthouden . Dat is het vvervelende voor een leugenaar: bijhouden wanneer hij de waarheid vertelde en wanneer niet, dat kan hij niet.


De FARC spreekt zichzelf ook tegen trouwens. Aan het begin van de onderhandelingen zeiden ze dat ze binnen 3 weken rond zouden kunnen zijn met die vrede. Natuurlijk een uitspraak waarbij een zee van ruimte opengehouden is voor allerlei obstakels.
Het voornaamste voor de FARC is, dat ze vrijuit voor de pers kunnen verschijnen en hun boodschappen uitdragen. Alleen hun "belangrijke" boodschappen zijn voor hun eigen aanhang bedoeld. Logisch zou je denken. Maar dat is natuurlijk iets geheel anders dan verzoenen met de vrede.
Overigens besteedt de internationale pers nauwelijks aandacht aan de FARC. Of Tanja moet in bikini een liedje gaan zingen......  

Op één punt ben ik het volledig eens met Catatumbo: een vrede komt er natuurlijk nooit als de narco-bendes hun werken voortzetten. De FARC noemt ze paramilities, maar het zijn gewoon drugsbendes. De FARC gebruikt de term paramilities omdat ze zich daartegen willen afzetten. Maar de FARC is ook een (politieke) drugsbende. Net als destijds de AUC. Alleen de AUC bestaat niet meer.
 
Maar....... dat is wel erg krom: de FARC werkt soms samen met andere narco-bendes. Iedereen die in de omgeving woont waar de FARC actief is weet dat. Niet overal natuurlijk. Maar ze delen bv vliegvelden voor het transport van de drugs. En er zijn ook o.l. afspraken over wie welke coca-velden beheert. Idem voor de illegale mijnbouw. Waar geen afspraken zijn, is een bendeoorlog.
http://www.elespectador.com/noticias/paz/paz-no-esta-vuelta-de-esquina-catatumbo-articulo-524985Nog meer grote buien verwacht


Het weer in Medellin beheerste het regionale journaal gisteren. Er was nogal wat ijs uit de lucht gevallen. Complete sneeuwpoppen (of hagelpoppen eigenlijk) waren er gemaakt.

Maar de weerman wond er geen doekjes om: er komt nog veel meer aanzetten voor Medellin. Het kan wel eens zo zijn dat dezer dagen er nog hardere buien gaan vallen in de stad,

Voor mensen die hier werken is het een drama momenteel.
Wegen waren gisteren op sommige plekken afgesloten wegens de talloze ongelukken. Andere wegen waren onbegaanbaar omdat tunnels volkomen waren ondergelopen.

Maar ook de metro is een ramp. Allereerst kampt de metro de laatste weken met uitval van treinstellen wegens mankementen. Zodat in de spits het reizen met de metro een drama is geworden. Gisteren waren er ook nog een stel klunzen die continu op de alarmknoppen aan het drukken waren tijdens de spits. Met als gevolg nog meer problemen.

Mensen maken hier lange dagen met het werk. Vervoer van het ene deel van de stad naar het andere is een wereldreis. Je doet er rustig anderhalf uur over , ook met de metro. En nu is het reizen nog lastiger geworden.

Waterbeheersing zou een aardig idee zijn voor deze stad. Maar wie komt er hier met een goed idee? Ik heb het nog niet gezien.

Van je vrienden moet je het hebben


Kent U dat ook , de uitspraak "Van je vrienden moet je het hebben" ?
Wel Uribe weet er alles van .
Zijn voormalige vrienden in de Senaat, Roy Barreras voorop, beschuldigen Uribe van van alles en nog wat. Roy Barreras is de Zwarte Piet van hulpsinterklaas Santos. Santos deel pakjes met het woord Vrede erop uit aan alle kinderen van Colombia. En Barreras wil Uribe in de zak stoppen.
Roy Barreras en de hele Partido de la U. en de Liberalen zijn namelijk allemaal vriendjes geweest van president Uribe. Inclusief Santos.

De laatste dagen wordt Uribe ervan beschuldigd dat hij vrede had gezocht  met de FARC. Een vreemde beschuldiging. Wat is erop tegen dat iemand vrede zoekt met terroristen? Uribe heeft er echter nimmer een geheim over gemaakt. Het stond in iedere krant.
Hij liet er zelfs Rodrigo Granda voor vrij. Ja die Granda die nu in Havana zit. Granda beloofde dat hij met de leiding van de FARC ging praten (o.a. over de vrijlating van Ingrid Betancourt, maar ook over de vrede) als ze hem vrij lieten. Want hij zat in de gevangenis. Maar wat deed hij? Hij vertrok naar Cuba en kwam zijn beloftes niet na.

Nu wordt er weer gezegd dat Uribe de FARC zetels in de Senaat in het vooruitzicht had gesteld.  Ook dat is niets bijzonders. Die zetels hadden ze eind jaren 80-begin jaren 90 ook al kunnen krijgen van de toenmalige regering die onderhandelingen voerde met o.a. FARC en M19.
Ook M19 kreeg na het vredesakkoord enige zetels in de Senaat. De FARC vond het aanbod toen (dus ver vóór Uribe) te weinig en dus ging de oorlog door.

Uribe heeft verschillende pogingen gedaan om tot vrede met de FARC te komen.  Maar daar is nimmer geheimzinnig over gedaan door Uribe.
Enorme regenbuien in MedellinDe laatste weken zijn er enorme regenbuien die over Medellín trekken. Gisteren was er een climax. Een vreselijke (hagel)bui in het midden van de stad. Sommige delen van de stad, zoals het westen en het noorden werden extra hard geraakt.
Het centrum stond onder water. Je zag auto´s en andere vervoermiddelen op grote wegen half onder water verdwijnen.
Daarbij kwam nog eens dat er een uitzonderlijk harde wind stond. Er werden windsnelheden gemeten van boven de 100 km per uur.

Natuurlijk was er schade. Vooral bomen hadden het begeven. En er waren complete daken van winkelcentra gewaaid.
Doden door het slechte weer waren er niet. Wel heel veel ongelukken: meer dan 120 verkeersongelukken werden er gemeld en dat is drie keer zoveel als normaal.

Laatst zag ik op een forum een vraag van een toerist of dit wel een goede tijd is om Medellin zonder paraplu te bezoeken. Nee dus. Medio december wordt de zomer verwacht , met de komst van een afgezwakte "El Niño".

Ik zou trouwens als je naar Medellín gaat altijd een paraplu meenemen.  Is het niet tegen de regen dan als bescherming tegen de zon.

woensdag 29 oktober 2014

Nieuw plan voor stedelijke ontwikkeling MedellinAls je in Medellin woont valt je één ding op: er is geen plan voor de stedelijke inrichting. Er wordt maar raak gebouwd. Vlak naast fraaie laagbouw uit de 20er jaren komen tal van oerlelijke flats te staan.
Oorzaak? Er moet geld verdiend worden en de regels die er zijn worden genegeerd.
Dat is eigenlijk het grootste probleem. De regels zijn er wel maar handhaving ho maar.
De Gemeente is er (na het instorten van het gebouw Space) achter gekomen dat de Curadoria niet goed werkt. Dat zijn de mensen die de bouwvergunningen afgeven en dus moeten kijken of de bouwplannen overeenkomen met de wetten en regels.
Maar er is meer aan de hand dan dat. Ieder gemeenteraadslid dat even in zijn fraaie auto rondrijdt en kijkt naar wat er in de stad gebeurt kan zien dat er dingen gebeurden en gebeuren die niets met een fatsoenlijke stedelijke planning te maken hebben. dat gebeurt op kleine schaal (grondroof, oor iedereen die de gelegenheid krijgt) en op grote schaal, zie de gebouwen van CDO, velen deugen niet.

Maatregelen: 2 curadoren staan nu voor de rechter , vanwege het instorten van het gebouw Space. En er is een nieuwe POT, Plan de Ordenamiento Territorial voor Medellin.
Helpt dat ? Nee dat helpt niet. Een heel klein beetje misschien. Maar dit is niet de oplossing voor deze grote stad.

Het grootste probleem voor deze stad is de enorme bevolkingsdichtheid. Al eerder heb ik daarop gewezen in een blog. In deze stad wonen rond de 2.5 miljoen mensen op een bebouwbaar oppervlak dat ongeveer net zo groot is als Rotterdam. En als je dan ziet dat een groot deel van de stad bestaat uit bedrijfsgebouwen , dan begrijp je het probleem.
Gevolgen zie je met het blote oog:

1. overal op straat lopen veel mensen. Het is vrijwel overal druk, tot in de kleine zijstraten
2. De stoepen zijn heel smal of zijn er niet, want er is geen ruimte.
3. De straten staan helemaal vol met auto´s en motoren. Ook de in de kleine zijstraten rijden grote bussen. Fietsen is voor mensen die moe zijn van het leven.
4. Last but not least : er is nauwelijks groen in de stad. En waar er groen is, is het druk .

Lost de nieuwe POT dat op?
Nee.
Een paar zaken die eruit springen:

  • Er mag niet meer gebouwd worden dan 12 verdiepingen hoog. Dat lijkt positief, maar dat zegt niets over de toekomstige stedelijke ontwikkeling. 
  • er komen op de middellange termijn 420.000 nieuwe woningen bij in de stad. Er zal vooral gebouwd worden in het centrale, vlakke deel van de stad. Dit betekent een enorme belasting voor de stad zelf. Er zullen nog meer autos en motoren komen . 
  • het pronkstuk van het plan is het Parque de Rio Medellin. Een park van een paar kilometer langs de Rio Medellin, waarbij de grote autowegen tussen de 33 en de San Juan overdekt zullen worden. 

Mensen van EAFIT hebben nu al gezegd dat dit niet het plan is dat de oplossing brengt voor deze stad. De stad heeft een aantal urgente problemen. De bevolking in het centrum stikt bijkans.  

Het Parque de Rio Medellin zal jaren kosten om het voltooien. Kosten : 1 miljard dollar. 
Het is geen park in de zin van dat er veel groen komt. Het is meer een grote speelplaats waar je kan fiets etc. Het is onderdeel van een veel groter plan dat langs de hele Rio Medellin voor recreatieve ruimte moet gaan zorgen, maar uitvoering daarvan zal 30 jaar kosten heb ik vernomen.

Medellin heeft echter noodmaatregelen nodig. Maatregelen die nu of volgend jaar resultaten hebben. 
Er gebeurt wel wat natuurlijk. Vervanging van de oude bussen bv. Dat is een goede maatregel. Maar het is niet genoeg. Het komt niet tegemoet aan de urgentie van de stad: te veel vervuiling en te weinig ruimte voor de mensen die in de stad wonen en werken. Met name het groen ontbreekt of staat zwaar onder druk. 
  
EAFIT ziet het nieuwe plan als een bescherming voor de bedrijven in Medellin. Ze kunnen gewoon door blijven gaan in de stad met hun vervuilende activiteiten. En de noden (ontbreken van groen, enorme vervuiling) van deze stad worden niet aangepakt. 
dinsdag 28 oktober 2014

Jorge Robledo over de EPS en SantosJorge Robledo (POLO ) vindt dat de EPS moet verdwijnen als je de organistaie van de gezondheidszorg wilt verbeteren.
Maar zegt Jorge: als je over het opheffen van de EPS gaat praten met Santos dan is dat net zoiets als een hostie geven aan de Duivel. 

Deze regering is geketend aan die EPS. Talrijke functionarissen binnen de regering doen zaken met die EPS.
Hier spelen enorme belangen.


Ook Jorge Robledo noemt Santos een leugenaar. Ook vanwege het niet nakomen van afspraken met de koffieboeren.http://www.vanguardia.com/actualidad/colombia/284630-santos-es-un-desagradecido-y-mentiroso-con-los-colombianos-robledo