dinsdag 30 september 2014

Sleutelgetuige bij proces tegen Kiko Gomez verdwenen



Kiko Gomez heb ik het al een hele tijd geleden over gehad. Deze man was gouverneur van La Guajira, één van de armste departementen van dit land.
En meneer Gomez was ook maffiabaas. Hij was rijk geworden van de handel in gesmokkelde benzine. Stinkend rijk. En hij had een heel machtsapparaat opgebouwd.
Zelf is hij (aldus weekblas Semana destijds) verantwoordelijk voor 5 moorden. Toen Semana een groot artikel over de gouverneur schreef waarin dit allemaal stond was hij daarna nog anderhalf jaar gouverneur voordat hij eindelijk , met geweld, werd gearresteerd.

Op 6 en 7 november is un het proces tegen hem. Er zijn meer dan 100 getuigen tegen deze man die weliswaar niet in de schaduw komt van het rijk van Pablo Escobar, maar toch wel zo machtig was dat Justitie tijden heeft gewacht alvorens hem op te pakken. Een aantal feiten over hem waren allang bekend.

En nu een paar weken voor het proces is een sleutelgetuige plotsklaps verdwenen. Hoogstwaarschijnlijk vermoord. Meneer Kiko Gomez is heel erg machtig . Heeft overal zijn vriendjes zitten. Binnen Justitie en ja ook binen het Congres hoor. Reken maar van yes.

De sleutelgetuige heeft een belangrijke verklaring afgelegd over de moord die Kiko heeft begaan op de burgemeester van Barrancas Yandra Brito, ja een vrouwelijke burgemeester.

Kiko Gomez is trouwens ook bevriend met Mike Eman van Aruba.

Allemaal corrupt, allemaal crimineel, allemaal maffia.


http://www.elheraldo.co/la-guajira/ante-un-juez-de-bogota-fue-acusado-formalmente-kiko-gomez-167689

maandag 29 september 2014

Bevolkingsdichtheid : wanneer is iets vol?



Nederland is een klein land waar te veel mensen wonen op een kleine oppervlakte. Hoor ik wel zeggen . Vaak wordt dat dan gebruik om de grenzen die we niet hebben dicht te doen. Hoewel dat in de vijftiger jaren toen geluk nog heel gewoon was een normale uitdrukking was: Nederland is een klein land dus kunnen we er niet nog meer inwoners bij hebben. Er waren toen 11 miljoen inwoners.

Colombia is een heel groot land, 28 keer Nederland. Wel wat meer inwoners , maar dat is relatief weinig: 3 keer zoveel als in Nederland, een kleine 50 miljoen,

Maar ik heb altijd de indruk dat je hier in een klein land woont waar voortdurend ruimtegebrek is. De stoepen zijn veel kleiner , om niet te zeggen, ze bestaan nauwelijks. De huizen zijn ook veel kleiner. Hier worden flats gebouwd van iets meer van 32 m2 oppervlak. Vaak nog met nauwelijks ramen ook.
Flats met de kwaliteit van kelderwoningen gaan hier als broodjes over de toonbank.
 Te vergelijken met de bouwstijl in de grote stad voor de eenvoudige mensen tussen de ratten in het tijdperk van het nieuwe bouwen, de tijd voor Wibaut. Kelderwoningen.
Hier moeten de tuindorpen nog worden uitgevonden. 

Maar alle ruimtes zijn (te) klein. ook buiten de stad. Badkamers waarbij echt de deuren zo smal mogelijk zijn gemaakt. Om grond te besparen.

En nu vergelijk ik eens Medellin met Rotterdam.  Medellin heeft 2.7 miljoen inwoners op een oppervlak van 380 km2. (Wikipedia , cijfers 2014)
En Rotterdam heeft een oppervlak van 206 km2 (excl water) met 617.000 inwoners.

De bevolkingsdichtheid in Medellin is 6925 inwoners per km2 . In Rotterdam is dat bijna 3000 inwoners per km2.

Daar moet nog aan toegevoegd worden dat een groot deel van Medellin niet bebouwd kan worden: de bergen. Wat resteert zal ongeveer 270 km2 zijn dat bebouwbaar is . En in Santa Elena (20% van het grondgebied) wonen slechts 10.000 mensen. Het is  ook onderdeel van Medellin is met een heel lage bevolkingsdichtheid . Elimineer je deze deelgemeente dan kom je tot nog schrikbarender cijfers.
Dan is Medellin met haar 2.7 miljoen inwoners niet groter dan Rotterdam. Maar wel met 4 keer zoveel inwoners.


Het gevolg van deze zeer hoge bevolkingsdichtheid is wel dat:
- er geen parken zijn
- de stoepen en straten overvol zijn
- er geen grote open ruimtes zijn.
- de vervuiling groot is
- de criminaliteit een goede voedingsbodem heeft. Hoe meer mensen op elkaar, hoe meer  ruzies en criminaliteit. 

Voeg daar nog bij dat de gemeente verwacht dat er de komende jaren nog eens circa 400.000 nieuwe bewoners bij gaan komen en dan zie je het gigantische probleem waar dit gemeentebestuur voor staat.








zondag 28 september 2014

Straatroof


Deze week was een kennisje (Colombiaanse en hier geboren en getogen al ruim 40 jaar) van me bijna het slachtoffer van een straatroof. Ik vertel erover omdat hier ook een speciale methode werd gebruikt. Bleek achteraf.
Ze liep in het centrum (bij de Torres de Bombona) terwijl ze iemand achter zich voelde. Die liep veel te dicht op haar, hetgeen ze niet vertrouwde. Ze vluchtte snel een winkel aan de overkant binen en waarschiwde het meisje in de winkel wat er aan de hand was.
Op dat moment liep er een vrouw aan de overkant het kennisje van me in de gaten te houden aan de overkant van de straat. Rovers werken hier zelden alleen. Meestal met 3 of 4 mensen tegelijk en soms wel groepen van 15 man.
Het beoogde slachtoffer liet in de winkel een taxi bellen  en daarmee is ze veilig naar huis gegaan. Toen ze voor de huisdeur stond werd ze duizelig en raakte bijna het bewustzijn kwijt.
Straatrovers werken hier regelmatig met stoffen die zo gevaarlijk zijn dat zelfs aanraking met de huid voldoende is om binnen enige tijd het bewustzijn volledig te verliezen.
Een veel gebruikte methode is dat de rover met een papiertje in de hand het slachtoffer de weg vraagt en het papiertje in de handen van het slachtoffer stopt. Dat papiertje is bewerkt met de bewuste stof. Zodra je duizelig wordt neemt hij je mee en zodra je buiten bewustzijn bent kan hij alles doen wat hij wil. Meestal wordt je alles afgepakt.
Andere methode , en dat was hier het geval was aanraking met een deel van de bovenarm (vaak bloot bij vrouwen hier)  voldoende om dit resultaat te krijgen.
Krijgt de rover meer vertrouwen van het beoogde slachtoffer, dan wordt het gif in een drankje gedaan. Je kan vele uren het bewustzijn verliezen.
Al eerder heb ik geschreven dat hier in Medellín het aantal straatroven enorm is toegenomen. Althans in het centrum. Verheugend is wel dat de beruchte wijk San Javier juist het afgelopen jaar veel veiliger is geworden. En ook andere wijken, zoals bv Santo Domingo ( met die metrocable) zijn redelijk veilig. Het slechtste is momenteel het centrum.
En nog een geruststelling wellicht. Ik woon hier bijna 6 jaar en heb slechts 4 keer een beroving meegemaakt. Drie pogingen. Één keer was ik alleen getuige omdat onze buschauffeur met een pistool bedreigd werd. En één keer was het wel raak, toen ik hier pas woonde, maar daar kwam ik pas uren later achter. Een digitale camera. Nou ja vervelend een para foto´s kwijt, maar ik heb toen gelijk een veel betere camera gekocht.  Dus die beroving had alleen maar een groot voordeel: eindelijk die camera kopen die ik toch al wilde hebben. Je moet er uiteindelijk ook het positieve van in kunnen zien.
De andere keren was ik zelf het beoogde slachtoffer. Maar ja in beide gevallen kon ik ze afpoeieren. De eerste keer omdat ze merkten dat ik er niet in trapte , in hun verhaaltje en de tweede keer omdat ze schrokken van het feit dat ik een buitenlander was en toen niet goed raad wisten met de situatie. 
Er zijn dus rovers die in príncipe alleen landgenoten beroven.  Althans in Colombia.
Maar wees hier altijd alert op straat. Vooral als je geld gaat pinnen, kijk goed uit dat je niet langs de straat pint, maar op een veilige plek waar je de deur kunt sluiten. En kijk ook even als je naar buiten stapt om je heen wat er voor figuren staan. En loop snel weg.
Ook op straat: snel lopen en vooral niet treuzelen om je mobieltje nog eens te raadplegen.  Vaste gewoontes die je in Nederland had zal je hier toch echt even moeten afleren.  Als buitenlander val je heel snel op bij het dievengilde.  Niet alleen door het uiterlijk maar soms ook door het gedrag.

Overigens is het met berovingen net als met kindermisbruik. De grootste berovingen vinden niet op straat plaats maar in de persoonlijke omgeving. 

zaterdag 27 september 2014

Verzoening onder slachtoffers van ontvoeringen




Een bijzondere verzoening van slachtoffers van ontvoeringen vond vandaag plaats.
Francisco Santos vroeg vergeving aan Sigifredo Lopez, omdat hij destijds de Fiscaal steunde in de beschuldiging dat Sigifredo achter de ontvoering zat van de 11 gedeputeerden die later door de FARC werden vermoord.
Francisco was zelf ook ontvoerd geweest door de vende van Pablo Escobar.
Aanwezigen bij deze gebeurtenis waren o.a. Clara Rojas en ex-general Mendieta.


Meer over de akkoorden met de FARC



In het verleden heb ik al eens aandacht geschonken aan het akkoord wat er was bereikt over de hervormingen op het platteland. Dat is al een hele tijd geleden. Maar dat deel-akkoord vond ik positief. Alleen: waarom was daar al die terreur tegen de bevolking voor nodig?  De vraag stellen is hem beantwoorden.

Omdat ik er van uitga dat sommige lezers van de blog niet de 71 bladzijden hebben gelezen over de voorlopige akkoorden hier een resumé met een aantal belangrijke punten eruit.

De agenda kent 5 punten:
 1. de ontwikkeling van het platteland
 2. garanties voor deelname aan de politiek van de oppositie (lees de FARC)
 3. het einde van het gewapend conflicto
 4. de drugshandel
 5. de rechten van de slachtoffers

Stand van zaken is dat er deel-akkoorden zijn over punt 1, punt 2 en punt 4. En dat momenteel punt 5, de slachtoffers, op de agenda staan.

Over de rurale ontwikkeling staat o.m.in het akkoord dat :
 • er tertiaire wegen worden aangelegd . En niet alleen voor de rijken dus.
 • er geïnvesteerd gaat worden in lokaal onderwijs gezondheidszorg , elektrifikatie
 • arbeiders lokaal voor hun rechten kunnen opkomen en hun klachten kunnen indienen
 • dat grond verhandelt kan worden. er moet een kadaster komen voor geheel Colombia , zodat eigendomsrechten vast komen te liggen , dat is un in heel veel gevallen niet zo. Soms is 50 % van de eigendom niet vaastgelegd
 • dat de predial wordt betaald en dus niet zoals un mensen grond kopen (of in beslag nemen) en er geen belasting over betalen en zo dus een leuke gratis winstgevende investering hebben.
 • er een "Fondo de Tierras" moet komen , dat de beschikking heeft over miljonen hectares grond om de landlozen een stukje grond te kunnen geven.
 • afbraak van de corruptie (clientelisme ) in de politiek. Bv dat er voor de aanleg van tertiaire wegen samengewerkt wordt met plaatselijke gemeenschappen en niet met de "mermelada" (een verbond van lokale politici met corrupten in Bogota die zo het Budget verdelen)
 • dat er beleid komt van overheidswege dat men ook rural gezonder gaat eten. Minder gebakken eten en meer groenten en fruit.

voor politieke deelname:
 • gebieden die erg van de terreur te lijden haden met een zerke voorkeur behandeld worden voor hun vertegenwoordiging, zodat het voor hun makkelijker wordt dat er lokale vertegenwoordigers naar Bogota gaan
 • de "orden publico" een andere inhoud gaat krijgen, Politie moet er niet zijn om sociale acties te onderdrukken mar om de tolerantie van andere geluiden te waarborgen.
 • dat er transparantie moet zijn over de (financiële) relatie tussen politici en journalisten. En dat als politici journalisten willen gebruiken voor eigen gewon, dat ze dat dan uit hun eigen zak moeten betalen en niet door gemeenschapsgelden. 
Over de drugshandel:
 • Colombia moet de eerste platas van drugshandel en productie overlaten aan andere landen.
 • de FARC heeft decennia in deze handel gedaan en heeft veel kennis over de handel, het witwassen e.d. Die kennis gaat gebruikt worden door de Colombiaanse overheid om de rest vd drugshandel aan te pakken
 • de FARC gaat bij het voerdragen van hun know how geen namen noemen van de mensen die bij deze drugshandel verbonden waren . (zou ze ook hun kop kosten,dat is duidelijk) 


Op zich zitten hier tal van positieve elementen in dit akkoord. Belangrijkste naar mijn smaak is wel dat het de bedoeling is dat er omstandigheden worden geschapen waarbij het platteland een veilige plek is om te leven en te investeren.  Ik hoop dat natuurlijk van ganser harte, hoewel je met deze plannen moet rekenen op een ontwikkeling van jaren op zijn gunstigst. En van decennia als het tegenzit.
Problemen en valkuilen zijn er genoeg echter : de drugshandel afbreken is niet iets wat zomaar gebeurt en dat geldt ook voor de corruptie in de politiek. Vraag is ook in hoeverre het acceptabel is voor de mensen dat er nog meer criminelen in het Congres gaan zitten met bloed aan hun handen .
Of dat geen reactie oproept.

Ik denk grosso modo niet dat mensen tegen een dergelijk akkoord zullen stemmen. Uiteindelijk zijn de meeste mensen in de stad (waar de meeste Colombianen nu wonen) uiteindelijk ook afkomstig van het platteland. Althans de ouderen.  En die weten hoe problematisch het is in die omgeving. Het geweld, de dreigementen en vooral de eeuwige armoede. Alleen denk ik niet dat het proces van urbanisatie in Colombia op korte termijn nog omkeerbaar is. De steden Hebben gewoon veel en veel meer te bieden aan haar inwoners dan de plattelandsgemeenten. Schoon drinkwater, goede scholen, goede gezondheidszorg en vooral : bereikbaar. Er zal zeker een generatie voverheen gaan om die achterstand van het platteland in te lopen. En waarschijnlijk zal dat nog wel langer duren ook. De verschillen (platteland vs stad) zijn gewoon te groot. Maar dat neemt niet weg, dat er wel een inspanning door de overheid gedaan moet worden.




vrijdag 26 september 2014

Verplicht stemmen in Colombia



Bij het Congres zijn een aantal hervormingen van de instituties in Colombia ter discussie .
Één ervan is het afschaffen van de mogelijkheid tot herverkiezing van de president.

Maar vandaag stond central het verplicht stellen van het stemmen bij de verkiezingen.
Voorstel ingediend door senatoren van de Partido de la U. en de Liberalen.

Het ziet er naar uit dat dit voorstel het gaat halen. We zijn nog lang niet zover voordat dit wet wordt. De debatten erover zijn aan de gang.  Maar de bedoeling is dat dit bij wijze van proef voor de komende 12 jaar verplicht zal zijn voor alle verkiezingen. Dus voor de president, het Congres en voor de lokale vertegenwoordigers.

Dit omdat er een lage opkomst is bij de verkiezingen.
Inderdaad wat lager nog dan bv in Nederland. Maar in Colombia zijn er nog wel andere redenen waarom mensen niet gaan stemmen.

Allereerst de allerbelangrijkste reden: stemmen kost geld.
Dat klinkt misschien gek, mar om te gaan stemmen moet je mestal een bus nemen of, als je slecht ter been bent , een taxi.
Want de stemlokalen zijn niet om de hoek in een schoollokaal. Nee het zijn heel grote gebouwen met tientallen stemhokjes. Voor een heel aantal wijken bv in Medellín moet je naar het Stadion gaan. Een beetje doorlopen voor een jonge vent is dat misschien 20-25 minuten . Maar een oudere dame zal alvlug een bus of een taxi moeten nemen.
En als U dat nog niet weet: niet iedereen hier heeft zomaar even het geld voor een taxi in zijn portemonnee.

Andere reden: om te stemmen moet je ingeschreven staan. Lang niet iedereen laat zich hiervoor inschrijven. Reden? zie de eerste reden: dat kost geld, want inschrijving is niet om de hoek.
Overigens hoef je dat maar eéén keer te doen, tenzij je verhuist. Want moet het opnieuw gebeuren.

En dan kunnen we zeuren over corruptie, clientelisme, slechte politici etc. Maar dat zijn dingen die je niet zomaar kan veranderen.

Buiten de stad is het vervoer vaak nog gecompliceerder. Mensen moeten naar het centrum van een stadje toe. Ik heb beelden gezien van mensen die vervoerd werden op een bracard, getild door 2 mannen, door de bergen, over modderpaden etc. omdat de oude vrouw in kwestie in persoon acte de presence moest geven voor het ontvangen van 140.000 pesos 2-maandelijks ondersteuning. Dat was bij SonSon. Een reis per brancard van 2 uur heen en 2 uur terug.
Is dat de bedoeling?
Nee de mensen die dit zitten te bedenken in het congres Hebben echt geen idee waar ze het over Hebben met hun verplicht stemmen. En ik ben het ook helemaal eens met Jorge Robledo van POLO dat dit geen oplossing is voor het clientelisme en de corruptie bij de verkiezingen.
Hij schreef over dit voorstel: omdat er meer stemmen komen worden de stemmen voor de politici alleen maar goedkoper. M.a.w. het clientelisme zal er wel bij varen. Bij de loterijen voor koelkasten etc zijn er meer deelnemers.



Weer een aktie van de FARC in Noord-Antioquia

 
Vannacht zijn een aantal vrachtwagens en een ambulance op de grote weg van Medellín naar de kust door de FARC aangevallen en in brand gestoken.
 
Ik heb al eerder geschreven dat het geweld in Noord-Antioquia (en zuid-Cordoba) problematisch is geworden de laatste jaren.
Feitelijk was de situatie daar altijd al precair (afpersingen zijn er plenty ook door de FARC) , maar de FARC gaat nu meer en meer zachte (burger-)doelen treffen. Kennelijk heeft men vanuit Havana de opdracht gegeven om de regering onder druk te zetten om een tweezijdige wapenstilstand te forceren. Een wapenstilstand is natuurlijk in het voordeel van de FARC, want momenteel verliezen ze in de strijd veel mensen. Hun mensen  zien de dreiging van een vredesakkoord al boven zich hangen. Wat gaat er dan met hun gebeuren? Een wapenstilstand zou de FARC de mensen bijelkaar kunnen houden en natuurlijk kunnen ze dan ook doorgaan met de verwerving van inkomsten. In Antioquia is dat niet zozeer de teelt van coca, mar wel de illegale mijnbouw.
 
Frente 36 was al berucht om het aanvallen van "soft targets" . Regelmatig werden complete stadjes voor weken afgesloten van de stroom omdat de socialistische vrijheidsbeweging het nodig vond de arme boerenmensen daar in het donker zonder ijskast etc.  te zetten
Die arme boeren waar de FARC  voor zegt te strijden.
 
Maar de laatste jaren nemen de akties ook van frente 18 toe. En vallen meer burgerdoelen aan. Vrachtwagens , ja zelfs ambulances zijn vandaag getroffen in Taraza , een stadje ten zuiden van Puerto Valdivia.
 
Totaal zijn 11 grote vrachtwagens in brand gestoken op de grote weg naar de kust . En ook een ambulance is geraakt. Degeen die getransporteerd werd , raakte gewond door de aanslag.
De wagens werden ook op de weg van beide zijden geraakt door een regen van kogels.
Er zijn overigens geen doden gevallen.
 
 Bedenk wel dat als je in Colombia met de bus reist , je altijd een zeker risico loopt. Maar de doden bij busreizen zijn allemaal veroorzaakt door busongelukken. Niet door aanslagen.
Wel is er altijd een kansje op berovingen: struikrovers vormen een groter  gevaar voor de reizende toerist dan de FARC.
 
 

donderdag 25 september 2014

Aantal berovingen enorm toegenomen in Medellin



Volgens de statistieken van de gemeente Medellín is het aantal berovingen in Medellín met 52% toegenomen vergeleken met 2013.

Dat is natuurlijk een schrikbarend gegeven. Zeker ook voor toeristen .
En dat ondanks allerlei maatregelen die de gemeente heeft genomen.
1. Zo is het verboden dat een motorrijder een man achterop neemt. Vaak zijn motoren met 2 passagiers feitelijk straatrovers. Aanvankelijk werd ook gezegd dat dat succes had in het terugdringen van de straatberovingen.
2. aantal camera´s op straat is drastisch uitgebreid en wordt nog verder uitgebreid. Dat is een project dat de huidige burgemeester vanaf het begin van zijn ambtsperiode heeft geïmplementeerd. Kennelijk werkt dat toch nog niet zoals gewenst.

Maar er zijn wel enige kanttekeningen.
De toename van het aantal berovingen is gigantisch in het centrum. Het centrum is ook beslist geen veilige omgeving. Ik heb er al vaker op gewezen.  Je moet er als toerist ook serieus rekening mee houden. Alleen sommige Nederlanders schijnen vreselijk eigenwijs te zijn ie denken dat het wel mee valt. 

Anderzijds: San Javier bijvoorbeeld is dit jaar aanzienlijk veiliger dan de jaren ervoor. Kennelijk heeft de aandacht die politie en gemeente hier gezamenlijk aan besteden zijn uitwerking. Het aantal moorden neemt enorm af en ook de straafroof is veel minder.

Laatste kanttekening: het zijn allemaal statistieken. Mensen gaan ook eerder aangiften doen. Dus wordt daarmee het aantal berovingen hoger. Er is meer vertrouwen in de politie. En ik denk dat dat een heel belangrijke reden zou kunnen zijn. Want vertrouwen in de politie is niet erg groot. Dat is een zaak van de lange adem. Daar zal de politie ook zelf haar best voor moeten doen. De opsplitsing van de barrios in kwadranten door de politie kan dar een rol bij spelen: de politie dichter bij de burger brengen.



Santos liegt en liegt en liegt en liegt......

 
 
Staat Santos te vertellen dat het dankzij hem helemaal afgelopen is met de armoe in Colombia. Dat hij 100.000 gratis woningen voor ze heeft gebouwd. En dat ze hun land Hebben teruggekregen dat de para´s van ze had afgepakt.
 
En ook dat Colombia straks een land is in vrede en zonder verbouw van coca, dankzij de vrede met de FARC.
 
 
 • Over die gratis woningen: dar is er mar een deel van gerealiseerd. Bogota deed niet mee. De stad is vol aldus Petro. "Vol is vol" is hier een linkse uitspraak.
 • over dat land wat de mensen hebben teruggekregen: de meeste mensen hebben nog helemaal niks teruggekregen. En ook geen schadevergoeding . Ja de rijken wel. Sigifredo Lopez heeft wel een hoop  geld gekregen. 600 miljoen pesos. wat Sigifredo overigens veel te weinig vindt. Maar die soldaten die gegijzeld waren? En al die andere vele duizenden gegijzelden van de FARC, ELN  en de para´s? Ik heb dar nog niks over gehoord.
 • een land in vrede na een akkoord met de FARC ? Laat me niet lachen. Dat lachen doe je niet als je weet wat voor strijd er kan losbarsten zodra de FARC zich inderdaad terugtrekt uit Putumayo e,d, en de cocavelden onheert achterlaat. Na de dood van Pablo Escobar brak hier de hel los.
 • Colombia een land zonder coca? Dat is zoiets als Nederland zonder pils. 
 
Over die gratis huizen het volgende. Ik heb ze gezien in Dabeiba. Ik dacht dat het van die varkensflats waren. Maar nee: daar moeten mensen gaan wonen. Hier een foto ervan dat grote hok met die luchtgaten wat ze ramen noemen.
 
  
 
 
 

woensdag 24 september 2014

Kladversies van de akkoorden met de FARC

 
 
Akkoord over de landbouw ( d.d. 6 juni 2014) :   
 
 
Akkoord over deelname aan politiek (d.d. 6 november 2013) :
 
 
 
Akkoord over de illegale drugs ( d.d. 16 mei 2014)
 
 
Link naar de akkoorden onderaan. Het zijn PDF-documenten.  Dus de verwijzingen die hier eerder stonden werkten niet.
 
 
 Klik op onderstaande link en ga naar beneden , daar staan de verwijzingen naar de akkoorden.
 

Publicatie van de akkoorden: stap op weg naar vrede?


Vandaag maakte Santos bekend dat hij de akkoorden met de FARC openbaar gaat maken. Met veel tam tam zeggen de Santisten dat deze publicatie de gevraagde transparantie biedt en dat we weer een stap verder zijn op weg naar de vrede.

Velen hebben Santos en de zijnen ervan beschuldigd niet open te zijn over wat zoal besproken is. Dat het land verkocht wordt aan de FARC.
Zorgen waren er ook toen bleek dat ze het in Havana zouden Hebben over de toekomstige rol van het leger en de poiltie in Colombia.

Maar wat wordt er gepubliceerd? De akkoorden die er un zijn bereikt over de hervorming van de landbouw, de deelname van de FARC aan de politiek en over de drugs.
Vandaag en morgen worden ze gepubliceerd.

Men zal morgen moeten gaan letten op de open plekken in de akkoorden. Over de details.
En vooral: wat staat er niet in? Want er zij altijd nog punten waarover geen overeenstemming was en is.

Bijvoorbeeld over een grondwetgevende vergadering. Ook bij de hervorming van de landbouw zal gekeken moeten worden hoeveel zeggenschap er lokaal is en hoeveel nationaal. 

Of dit een stap naar de vrede is? Nee: er zijn nog tal van zaken die geregeld moeten worden.  Een lastig punt is natuurlijk het laatste: het beëindigen van de gewapende strijd.

Gezegd wordt nu dat er een akkoord zal zijn in de loop van volgend jaar. Zeker niet eerder.
Mij zou het niet verbazen als er nog 2 jaar mee heengaan.
Immers als er een akkoord is zal dat ook nog moeten worden voorgelegd aan de bevolking. En daarna zal de FARC daadwerkelijk moeten ontwapenen.
Overigens zal voor dat laatste allang een oplossing gevinden zijn waarin beide partijen zich kunnen vinden. Bv het inleveren van de wapens bij vertegenwoordigers van een internationaal orgaan, bv de VN .

 Overigens : wie gaan nu eigenlijk deze akkoorden lezen? Niet de arme boeren hoor, waar het allemaal om draaide. Nee het zal in kranten worden gepubliceerd en van commentaren voorzien.
De standpunten vóór en tegen liggen allang vast.
Mensen die tegen de onderhandelingen waren zullen nu niet opeens voorstander worden van de akkoorden. En mensen die voor de onderhandelingen waren zullen hooguit nog eens gesterkt worden in hun positieve grondhouding.

Wat ik wel beluister is, dat Colombianen erg kritisch zijn over wat zich in Havana afspeelt. En helemaal niet zo erg optimistisch zijn over de gevolgen van deze vrede van Santos. Want die vrede van Santos komt er heus wel: een referéndum winnen als je alle media tot je beschikking hebt is niet zo moeilijk.

Maar hoeveel vrede dat echt gaat brengen daar zijn grote twijfels over. En niet ten onrechte.